صفحه اصلی » کمیسیون ها » دوره دهم » سال دوم

گزارشات کمیسیون

رئیس

الهیار  ملکشاهی
الهیار ملکشاهی

لرستان

کوهدشت و رومشکان

هیات رئیسه

حسن نوروزی
حسن نوروزی

تهران

رباط کریم و بهارستان

یحیی کمالی پور
یحیی کمالی پور

کرمان

جیرفت و عنبرآباد

محمد کاظمی (ملایر)
محمد کاظمی (ملایر)

همدان

ملایر

حسین رضا زاده
حسین رضا زاده

فارس

کازرون

اعضا

محمد جواد فتحی
محمد جواد فتحی

تهران

تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس

بهمن طاهر خانی
بهمن طاهر خانی

قزوین

تاکستان

محمد دهقانی نقندر
محمد دهقانی نقندر

خراسان رضوی

چناران و بینالود

محمد علی پور مختار
محمد علی پور مختار

همدان

بهار و کبودر آهنگ

علی بختیار
علی بختیار

اصفهان

گلپایگان و خوانسار

ژرژیک ابرامیان
ژرژیک ابرامیان

اقلیت دینی

مسیحیان ارمنی جنوب ایران

برنامه کاری

طرح و لوایح

اخبار

مسیر های ارتباطی با کمیسیون

آدرس تلفن نمابر وبگاه شماره پیامک
مسیر ارتباطی با کمیسیون قضایی و حقوقی
Parameter:310626!model&6768 -LayoutId:6768 LayoutName+پوسته جدید - الگوی متنی نمایش کمیسیون ها6768

شفافیت

بیشتر