صفحه اصلی » کمیسیون ها » دوره دهم » سال چهارم

گزارشات کمیسیون

به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم(90)، کمیسیونی به نام اصل نودم(90) قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضای این کمیسیون به شرح ذیل است:

1- از هرکمیسیون تخصصی یک ‌نفر با معرفی کمیسیون مربوطه

2- هشت نفر ازنمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیأت رئیسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب می‌شوند.

تبصره 1- رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیأت رئیسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس برای مدت یکسال انتخاب می‌گردد.

تبصره 2- اعضای ثابت کمیسیون نباید عضو کمیسیون‌های تخصصی مجلس باشند.

رئیس

داود محمدی (قزوین)
داود محمدی (قزوین)

قزوین

قزوین آبیک و البرز

هیات رئیسه

ولی داداشی
ولی داداشی

گیلان

آستارا

امیر خجسته
امیر خجسته

همدان

همدان و فامنین

بهرام پارسایی
بهرام پارسایی

فارس

شیراز

محمد رضا امیر حسنخانی
محمد رضا امیر حسنخانی

خراسان جنوبی

فردوس سرایان طبس و بشرویه

اعضا

برنامه کاری

طرح و لوایح

اخبار

مسیر های ارتباطی با کمیسیون

آدرس تلفن نمابر وبگاه شماره پیامک
مسیر ارتباطی با کمیسیون اصل 90
Parameter:423861!model&6768 -LayoutId:6768 LayoutName+پوسته جدید - الگوی متنی نمایش کمیسیون ها6768

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون