سیستان و بلوچستان
سرزمین گنج های پنهان
دیار مردم دلیر، غیور و مهربان
استان ظرفیت های نادیده گرفته شده
مهد منابع فراوان و امکانات کم
در نظارت میدانی ازاین استان برآنیم تا ظرفیت های مجلس را تمام قد برای قوی کردن مردم و رفع موانع پیشرفت به کار گیریم


دکتر محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه، در جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی از استان سیستان و بلوچستان، با اشاره به نامه حضرت امیرالمومنین علی (ع) به مالک اشتر گفت: در این نامه آمده است که «ای مالک برای دورترین مسلمانان همانند نزدیکترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسئول رعایت آن می باشی، مبادا امور حکومت تو را از رسیدگی به آنها باز دارد که هرگز انجام کارهای مهم، عذری برای ترک مسئولیت های کوچکتر تو نیست».وی تاکید کرد: بنابراین حق نداریم استان های محروم را به دلیل دور بودن و به چشم نیامدن فراموش کنیم، وقتی بررسی دقیقی در این حوزه انجام می دهیم، در می یابیم که استان های محروم ممکن است ظرفیت های بالاتری نسبت به سایر استان ها داشته باشند.

دکتر محمدباقر قالیباف افزود: این ظرفیت ها نه تنها می تواند استان را اداره کند، بلکه قابلیت افزایش تولید ناخالص داخلی را نیز دارد. لذا اگر برای برنامه تحولی بخواهیم دو استان پیشران را که جزو استان های کم نظیر ما هستند، نام ببریم، باید به استان های سیستان و بلوچستان و خوزستان اشاره کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مع الاسف عجیب است که مردم این دو استان از شاخص هایی همچون برخورداری از آب، راه، آموزش و پرورش و بهداشت بهره مند نیستند و این عقب ماندگی ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست.وی تصریح کرد: روستاهایی در این دو استان وجود دارد که در کنار سرچشمه آب و زمین مناسب قرار دارند، ولی نه آبی برای کشاورزی وجود دارد و نه آَب شرب، به همین دلیل است که اعمال نظارت موثر ضرورت دارد.

رئیس قوه مقننه کشور یادآور شد: در بسیاری موارد قوانین و مصوبات مناسب وجود دارد و بودجه لازم تخصیص یافته، اما در نتیجه نهایی که کشاورز باید روی زمین زراعت کند و اقتصاد خود و امنیت غذایی کشور را تامین کند، محصول و عایدات مناسب وجود ندارد و طبعاً نظارت میدانی به صورت جدی به این موارد می پردازد.

وی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، احکام به دو صورت ملی و استانی پیش بینی خواهد شد. برخی احکام نیاز است که فقط برای یک شهرستان نوشته شود، چرا که آن موضوع شاید فقط مسئله همان منطقه باشد. برای مثال در احکام ملی، راه آهن چابهار به زاهدان و نهایتاً به خراسان و مرزهای شمالی پروژه ملی به حساب می آید، در حالی که شاید یک جاده بین شهری برای مردم سیستان و بلوچستان اهمیت بیشتری داشته باشد، لذا نباید پروژه های استانی فدای پروژه ملی شود، بلکه باید به صورت موازی به هر یک از این پروژه ها توجه گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: یکی از ثمرات نظارت میدانی این است که ما در بین مردم حضور پیدا می کنیم و در می یابیم که مصوبات ما چه تاثیراتی بر زندگی مردم دارد. آن بخشنامه ای که در حوزه اجرا صادر می شود با آنچه که در میدان عمل رخ می دهد، متفاوت است. می توان از پروژه های زیادی نام برد که اعتباراتشان تخصیص یافته و روی کاغذ نیز پروژه تمام شده است، ولی از آن بهره برداری صورت نمی گیرد. قالیباف گفت: متاسفانه عادت کرده ایم برای هر پروژه ای به دنبال ردیف های بودجه دولتی باشیم، در حالی که از ظرفیت های بخش خصوصی ، نهادهای حقوقی، موسسات و بنگاه های اقتصادی غافلیم. در شرایطی که در تحریم های ظالمانه و غیرانسانی قرار داریم و محدودیت هایی بر ما اعمال شده، باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت های گسترده استان سیستان و بلوچستان در حوزه های کشاورزی، صنعتی، گردشگری، معادن، بنادر و دریا گفت: این استان از فرصت های کم نظیری بهره مند است که در کنار همه این مزیت ها، از مردم نجیب، صبور، شکور، کم توقع و قانعی نیز بهره مند است. این موارد و ویژگی های مردم استان، وظیفه ما را در قبال مردم سیستان و بلوچستان سنگین تر می کند.

قالیباف با تقسیم بندی موضوعات استان سیستان و بلوچستان به دو بخش گفت: برخی موضوعات مثل تامین آب شرب در برخی مناطق نیاز به اقدام فوری دارد که نباید این موارد را در برنامه هفتم و سایر قوانین بلندمدت دید، همچنین در حوزه سلامت باید اقدامات فوری در استان صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در حوزه اشتغال نیز دو رویکرد وجود دارد که یکی از آنها باید به صورت بلندمدت و در برنامه هفتم توسعه و دیگری با اتخاذ سیاست های زودبازده محقق شود. بنابراین ما در مجلس شورای اسلامی در دو حوزه بلندمدت و کوتاه مدت نسبت به اتخاذ سیاست ها اقدام خواهیم کرد و باید در نظر داشت که در بخش اقدامات فوری می توان از ظرفیت بخش خصوصی و نیروهای جهادی نیز استفاده کرد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: نکته قابل توجه و امیدبخش این است که بسیاری از بخش های غیردولتی و نیروهای جهادی امروز توجه جدی به استان سیستان و بلوچستان دارند که باید جهت دهی این توجهات به نحو احسن صورت گیرد. قالیباف موضوع آبرسانی به روستاها، تامین گاز و تکمیل پوشش گازی و بازگشایی بازارچه های مرزی را از جمله مواردی برشمرد که باید مورد توجه قرار گیرند.

وی در بحث مربوط به اشتغال عنوان کرد: در این زمینه با استفاده از ظرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اقداماتی به صورت فوری انجام خواهد گرفت تا حدود 50 الی 60 هزار شغل در منطقه ایجاد شود و زمینه توسعه سایر حوزه ها نیز از این طریق فراهم گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مسئله حاشیه نشینی نیز عنوان کرد: تصمیمات مهمی در این زمینه در استان اتخاذ شده که مجلس همین موارد را پیگیری خواهد کرد تا از طریق نظارت، بودجه های مربوط به این حوزه به تخصیص 100 درصدی برسد، به ویژه این موضوع در مرکز استان و چابهار دنبال خواهد شد تا کمتر با پدیده حاشیه نشینی در استان سیستان و بلوچستان مواجه باشیم.

قالیباف درخصوص بحث مراکز بهداشتی نیز گفت: در این حوزه نیز ظرفیت هایی از اجرای طرح سلامت وجود دارد که با استفاده از موسسات و بنگاه های اقتصادی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در این حوزه اقدامات لازم صورت گیرد. به دلیل پراکندگی بالای استان از ظرفیت گروه های جهادی نیز در این حوزه ها استفاده خواهد شد و تمامی این موارد در پرتال مجلس اطلاع رسانی خواهد شد.

وی اضافه کرد: در کنار این موارد موضوعات مهم استان از جمله احداث فرودگاه چابهار، توسعه راه آهن، بکارگیری ظرفیت معادن، استفاده از زمین های گسترده کشاورزی، بهره مندی از حوزه شیلات و... نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس قوه مقننه کشور یادآور شد: بنابراین ما موضوعات را در دو بخش پیش از برنامه هفتم و در بودجه سال 1400 و موضوعات کلان در برنامه هفتم خواهیم دید تا با این برنامه ریزی ها، پس از پایان برنامه هفتم توسعه، استان سیستان و بلوچستان به لحاظ شاخص ها، رشد قابل توجهی داشته باشد.