1396/11/23

ارجاع نحوه افزایش سرمایه شرکت توانیر به کمیسیون تلفیق بودجه  

نمایندگان مردم در خانه ملت موضوع نحوه افزایش سرمایه شرکت توانیر را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع دادند.


نمایندگان درنشست علنی امروز (دوشنبه، 23 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 بند (ج) تبصره 15 این لایحه را بر اساس اخطار پورابراهیمی داورانی که مبنی بر مغایرت این بند با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس این گزارش پزشکیان ریاست جلسه اخطار پورابراهیمی را مبنی بر مغایرت بند (ج) تبصره 15 لایحه بودجه با اصل 44 قانون اساسی وارد دانست و اخطار را به رأی گذاشت که نمایندگان با 111 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ج) تبصره 15 آمده است که به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکتهای توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکتها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سهام مازاد بر چهل و نه درصد(49%) شرکت توانیر در این شرکتها را تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام و با اولویت شهرداری‌های کشور در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت و یا آورده نقدی واگذار نمایند.

همچنین نمایندگان جزء (3) بند (الف) تبصره 15 لایحه بودجه را که درباره فروش برق نیروگاه‌های آبی کشور است به علت موجود بودن در قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت حذف کردند.

بر اساس این گزارش نمایندگان با حذف بند (ب) تبصره 15 لایحه بودجه با 98 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره 15 آمده بود نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت‌های مادر تخصصی توانیر به شرکت‌های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد./

Parameter:314415!model&10!print -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار