1396/11/23

بخش درآمدی دولت از هدفمندسازی یارانه‌ها برای بررسی بیشتر مراعی ماند  

بخش درآمدی دولت از هدفمندسازی یارانه‌ها در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ مراعی ماند.


بررسی بخش درآمدی مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها که در تبصره 14 گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 درنشست علنی امروز (دوشنبه، 23 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی بیشتر مراعی ماند.

در بخش درآمدی بند (الف) تبصره 14 آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا مبلغ چهارصد و چهل هزار میلیارد  (440.000.000.000.000) ریال وصول کند.

در بند (ج) این تبصره نیز آمده وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران موظف است کلیه وجوه عمومی از جمله درآمد حاصل از فروش داخلی پنج فرآورده نفتی اصلی، سوخت هوایی و گاز طبیعی را از ابتدای سال 1397 به حساب متمرکز ریالی و ارزی به نام خزانه‌داری کل کشور که تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نماید./

Parameter:314405!model&10!print -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار