مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی http://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم دوره نهم مجلس <p>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی،گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم دوره نهم مجلس(از 7/3/1393 تا 15/2/1394) به این شرح است:</p> <p>دریافت <a href="/UploadedData/1/Editor/Files/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D9%87%D9%85-%2094_4_2.pdf">فایل پی دی اف گزارش</a></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxVHZkS1ZIYnRxcFE=/گزارش-اقدامات-نظارتی-مجلس-شورای-اسلامی-در-اجلاسیه-سوم-دوره-نهم-مجلس 13 بهمن 1398 11:23:15 گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم مجلس نهم <p dir="RTL">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی،گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم مجلس نهم (از 7/3/1392 تا 15/2/1393) به این شرح است:</p> <p dir="RTL"><a href="/UploadedData/1/Editor/Files/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D9%87%D9%85-93_3_20.pdf">دریافت فایل پی دی اف گزارش</a></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxWGV5WjBuekdUd2M=/گزارش-اقدامات-نظارتی-مجلس-شورای-اسلامی-در-اجلاسیه-دوم-مجلس-نهم 13 بهمن 1398 10:26:05 گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم مجلس نهم <p align="center" dir="RTL">&nbsp;</p> <p>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم مجلس نهم (از 7/3/1392 تا 15/2/1393) به این شرح است:</p> <p>دریافت <a href="/UploadedData/1/Editor/Files/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D9%87%D9%85%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%2092_3_5.pdf">فایل پی دی اف گزارش</a></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxZmdVSyUyYkVkTGFoNQ==/گزارش-اقدامات-نظارتی-مجلس-شورای-اسلامی-در-اجلاسیه-دوم-مجلس-نهم 13 بهمن 1398 10:10:08 قانون الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها <p dir="RTL">روز &zwnj;&zwnj;&zwnj;شنبه 5 بهمن&zwnj;ماه &laquo;قانون الزام دولت در تعیین سرفصل &laquo;جنایات و توطئه های آمریکا&raquo; در کتب درسی مدارس و دانشگاهها&raquo; در روزنامه رسمی منتشرشد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxZHNRQ0IyM0RKaXM=/قانون-الزام-دولت-در-تعیین-سرفصل-جنایات-و-توطئه-های-آمریکا-در-کتب-درسی-مدارس-و-دانشگاهها 7 بهمن 1398 14:18:14 جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 5 تا 8 بهمن <p>جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون&zwnj;های تخصصی از 5 تا 8 بهمن ماه به این شرح است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxZlBUdEFLU2ZaNDM=/جدول-برنامه-حضور-مسئولان-و-وزراء-در-کمیسیونهای-تخصصی-از-5-تا-8-بهمن 5 بهمن 1398 09:43:34 دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 5 الی 8 بهمن <p dir="RTL">دستور کارهای نظارتی کمیسیون&zwnj;های مجلس شورای اسلامی از 5 الی 8 بهمن 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxYXZHQ3lNcVhyZ2o=/دستور-کارهای-نظارتی-کمیسیونهای-مجلس-شورای-اسلامی-از-5-الی-8-بهمن 5 بهمن 1398 09:40:33 دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 5 الی 8 بهمن 1398 <p dir="RTL">دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 5 الی 8 بهمن 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxU1B5cDlWS1h1bko=/دستورکارهای-نظارتی-جلسات-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-از-تاریخ-5-الی-8-بهمن-1398 5 بهمن 1398 09:46:28 جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 28دی تا 2 بهمن <p>جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون&zwnj;های تخصصی از تاریخ 28دی تا 2 بهمن به این شرح است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxWGE2TFMlMmZjd2diWg==/جدول-برنامه-حضور-مسئولان-و-وزراء-در-کمیسیونهای-تخصصی-از-تاریخ-28دی-تا-2-بهمن 28 دي 1398 09:45:07 دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 28 دی الی 2 بهمن <p dir="RTL">دستور کارهای نظارتی کمیسیون&zwnj;های مجلس شورای اسلامی از 28 دی&nbsp; الی 2 بهمن 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxWlFCU3VZSGxFY0Y=/دستور-کارهای-نظارتی-کمیسیونهای-مجلس-شورای-اسلامی-از-28-دی-الی-2-بهمن 28 دي 1398 09:39:56 دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 28 دی الی 2 بهمن <p dir="RTL">دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 28 دی الی 2 بهمن 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxY0d4JTJmWXo4UFloOA==/دستورکارهای-نظارتی-جلسات-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-از-تاریخ-28-دی-الی-2-بهمن 28 دي 1398 09:31:28 قانون موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه <p dir="RTL">روز &zwnj;دوشنبه 18 آذر&zwnj;ماه &laquo;قانون موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه&raquo; در روزنامه رسمی منتشرشد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxYW5yJTJiUTBrJTJmUiUyZms=/قانون-موافقتنامه-چهارچوب-تسهیل-تجارت-بدون-کاغذ-فرامرزی-در-آسیا-و-اقیانوسیه 25 دي 1398 10:06:17 قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان <p dir="RTL">قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان در روزنامه رسمی منتشر شد.قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان در روزنامه رسمی منتشر شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxU2VscHFXSTVFcHE=/قانون-موافقتنامه-کشتیرانی-تجاری-دریایی-در-دریای-خزر-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-قزاقستان 25 دي 1398 09:53:31 قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان <p dir="RTL">قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان در روزنامه رسمی منتشر شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxYXlKWGdaNUo1S1Q=/قانون-موافقتنامه-کشتیرانی-تجاری-دریایی-در-دریای-خزر-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-قزاقستان 25 دي 1398 09:31:29 قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانک کشور <p dir="RTL">قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانک کشور در روزنامه رسمی منتشر شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxWHZQM1ZYVW8zdWs=/قانون-تسهیل-تسویه-بدهی-بدهکاران-شبکه-بانک-کشور 25 دي 1398 09:16:59 قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا <p dir="RTL">قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان &laquo;سازمان تروریستی&raquo; توسط ایالات متحده آمریکا در روزنامه رسمی منتشر شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxUURXME5oMVNSdzU=/قانون-اصلاح-قانون-اقدام-متقابل-در-برابر-اعلام-سپاه-پاسداران-انقلاب-اسلامی-به-عنوان-سازمان-تروریستی-توسط-ایالات-متحده-آمریکا 25 دي 1398 08:54:00 انتخاب ناظرین شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قاون اساسی <p><span dir="RTL">&nbsp;حمیدرضا فولادگر، علی اسماعیلی و محمود بهمنی بعنوان ناظر در </span><strong><span dir="RTL">شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قاون اساسی</span></strong><span dir="RTL"> انتخاب شدند.</span></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxZTJjTUNiempLMks=/انتخاب-ناظرین-شورای-عالی-اجرای-سیاست-های-کلی-اصل-44-قاون-اساسی 22 دي 1398 08:55:26 دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 22 الی 24دی <p>دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 22 الی 24دی به این شرح است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxWkRoQUtkc1dHJTJmeg==/دستورکارهای-نظارتی-جلسات-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-از-تاریخ-22-الی-24دی 21 دي 1398 12:17:41 دستورکارهای نظارتی جلسات کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از تاریخ 21 الی 25دی <p>دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 21 الی 25دی ماه به این شرح است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxWXRQJTJiemtlRkNuJTJm/دستورکارهای-نظارتی-جلسات-کمیسیونهای-مجلس-شورای-اسلامی-از-تاریخ-21-الی-25دی 21 دي 1398 09:41:19 دستور کار هفتگی کمیسیون کشاورزی از 15 تا 16دی <p>دستور کار هفتگی کمیسیون کشاورزی از 15 تا 16دی به این شرح است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxWnVpMDZCNjAyd3Q=/دستور-کار-هفتگی-کمیسیون-کشاورزی-از-15-تا-16دی 17 دي 1398 14:26:29 دستور کار هفتگی کمیسیون عمران از 15 تا 16دی <p>دستور کار هفتگی کمیسیون فرهنگی از 15 تا 16دیماه به این شرح است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxUTg1UU5rZ1ZrVFI=/دستور-کار-هفتگی-کمیسیون-عمران-از-15-تا-16دی 17 دي 1398 14:23:14 دستور کار هفتگی کمیسیون امور داخلی وشوراها از 15 تا 16دی <p>دستور کار هفتگی کمیسیون امور داخلی وشوراها از 15 تا 16دی به این شرح است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxYXlsdjJnTTFZJTJmMw==/دستور-کار-هفتگی-کمیسیون-امور-داخلی-وشوراها-از-15-تا-16دی 17 دي 1398 14:19:26 دستور کار هفتگی کمیسیون فرهنگی از 15 تا 16دی <p>دستور کار هفتگی کمیسیون فرهنگی از 15 تا 16دی به این شرح است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxZlQ1UU5JMmdqWm0=/دستور-کار-هفتگی-کمیسیون-فرهنگی-از-15-تا-16دی 17 دي 1398 14:27:44 دستور هفتگی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از 15 تا 16دی <p>دستورکار هفتگی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از 15 تا 16دی به این شرح است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxWDhldTFrWENDWmc=/دستور-هفتگی-کمیسیون-امنیت-ملی-و-سیاست-خارجی-از-15-تا-16دی 17 دي 1398 14:12:46 دستور هفتگی کمیسیون قضائی و حقوقی از 15 تا 16 دی <p>دستور هفتگی کمیسیون قضائی و حقوقی از 15 تا 18 دی به این شرح است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxUzJTUWlYa2l5OEQ=/دستور-هفتگی-کمیسیون-قضائی-و-حقوقی-از-15-تا-16-دی 17 دي 1398 14:08:39 دستور هفتگی کمیسیون بهداشت از 15 تا 18 دی <p>دستور هفتگی کمیسیون بهداشت از 15 تا 18 دیماه به این شرح است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxVFdwJTJiT3FKeDNKUQ==/دستور-هفتگی-کمیسیون-بهداشت-از-15-تا-18-دی 17 دي 1398 14:04:40 دستور هفتگی کمیسیون انرژی از 16 تا 17 دی <p>دستور هفتگی کمیسیون انرژی از 16 تا 17 دی به شرح زیر است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxWDdQYzlsbm11dWo=/دستور-هفتگی-کمیسیون-انرژی-از-16-تا-17-دی 17 دي 1398 13:19:00 دستور هفتگی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری از 15 تا 16 دی <p>دستور هفتگی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری از 15 تا 16 دیماه به این شرح است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxUmJaSUJpTmpQM2k=/دستور-هفتگی-کمیسیون-آموزش-تحقیقات-و-فناوری-از-15-تا-16-دی 17 دي 1398 13:15:33 دستور کار نظارتی کمیسیون‌ اجتماعی مجلس شورای اسلامی از 15 الی 17دی <p>دستور کار نظارتی کمیسیون&zwnj; اجتماعی مجلس شورای اسلامی از 15&nbsp; الی 17دیماه به این شرح است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxU3JET1IwZVZUZVM=/دستور-کار-نظارتی-کمیسیون-اجتماعی-مجلس-شورای-اسلامی-از-15-الی-17دی 17 دي 1398 13:11:39 دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 15 الی 17دی <p dir="RTL">دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 15 الی 17 دی 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxZGNDakdFJTJmb2t2Vw==/دستورکارهای-نظارتی-جلسات-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-از-تاریخ-15-الی-17دی 17 دي 1398 13:02:47 جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 14 تا 18 دی <p>جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون&zwnj;های تخصصی از 14 تا 18 دی به این شرح است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxU1ZnYzdnTG00Q28=/جدول-برنامه-حضور-مسئولان-و-وزراء-در-کمیسیونهای-تخصصی-از-14-تا-18-دی 15 دي 1398 09:07:16 انتخاب مهدی فرشادان به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی <p><strong><span dir="RTL">سید مهدی فرشادان به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی انتخاب شد.</span></strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxZWdEcGtyQ1N1UmM=/انتخاب-مهدی-فرشادان-به-عنوان-ناظر-در-شورای-عالی-سلامت-و-امنیت-غذایی 10 دي 1398 13:30:18 احسان قاضی زاده هاشمی بعنوان ناظر در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان خراسان رضوی انتخاب شد <p>&nbsp;سید احسان قاضی زاده هاشمی بعنوان ناظر در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان خراسان رضوی انتخاب شد</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxUzRPUGwlMmZRN2FlMA==/احسان-قاضی-زاده-هاشمی-بعنوان-ناظر-در-هیات-حل-اختلاف-و-رسیدگی-به-شکایات-استان-خراسان-رضوی-انتخاب-شد 10 دي 1398 13:26:40 رسول خضری به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی انتخاب شد <p>&nbsp;رسول خضری به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی انتخاب شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxU0IyeDVud1diZ24=/رسول-خضری-به-عنوان-ناظر-در-شورای-عالی-سلامت-و-امنیت-غذایی-انتخاب-شد 10 دي 1398 12:58:59 انتخاب بهروز بنیادی به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی <p><strong><span dir="RTL">آقای بهروز بنیادی به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی انتخاب شد.</span></strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxWmVPWGN5elRWT0k=/انتخاب-بهروز-بنیادی-به-عنوان-ناظر-در-شورای-عالی-سلامت-و-امنیت-غذایی 10 دي 1398 12:56:06 دستور العمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی سازمان خصوصی سازی <p><span dir="RTL">دستور العمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها اصلاح شد.</span></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxY01HYXdQUndIVGY=/دستور-العمل-اجرایی-روش-انتخاب-مشتریان-راهبردی-سازمان-خصوصی-سازی 10 دي 1398 12:06:58 رئیس کمیسیون اصل نود مجلس: 2 شکایت بنزینی دریافت کرده ایم <p><strong><span dir="RTL">&nbsp;رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد درباره &laquo;بازنگشتن درآمدهای حاصل از طرح مدیریت مصرف سوخت به مردم&raquo; و &laquo;نبود نظارت صحیح بر قیمت کالاها که متاثر از اجرای این طرح بوده&raquo; شکایت هایی به کمیسیون ارسال شده است.</span></strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxWU44d0JVTlBhYWU=/رئیس-کمیسیون-اصل-نود-مجلس-2-شکایت-بنزینی-دریافت-کرده-ایم 3 دي 1398 14:16:45 فرصت دولت برای تعیین تکلیف ذرت های آلوده تمام شد <p dir="RTL"><strong>رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه فرصت یک ماهه دولت برای تعیین تکلیف ذرت های آلوده تمام شده است گفت دولت در پاسخ به هشدار مجلس اعلام کرده که مقدمات کار فراهم شده است.</strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxUmNDY05VOXM3b0U=/فرصت-دولت-برای-تعیین-تکلیف-ذرت-های-آلوده-تمام-شد 3 دي 1398 14:12:16 مدیریت بازار ارز مهم ترین مولفه تقویت ارزش پول ملی است <p><strong><span dir="RTL">&nbsp;سخنگوی کمیسیون اصل&nbsp; نود مجلس معتقد است مدیریت صحیح بازار ارز می تواند به عنوان یکی از مهمترین مولفه های تقویت ارزش پول ملی محسوب شود.</span></strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxUll1anolMmJjaUQ2cA==/مدیریت-بازار-ارز-مهم-ترین-مولفه-تقویت-ارزش-پول-ملی-است 3 دي 1398 10:32:05 ماموریت کمیسیون اصل نود درباره حوادث آبان ماه <p dir="RTL"><strong>سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون بر اساس درخواست روسای سه فراکسیون سیاسی مجلس گزارشی را درباره چرایی زمان و نحوه اجرای اصلاح قیمت بنزین و وقایع پس از آن میزان خسارت و... تهیه خواهد کرد و با برخی از این خانواده ها نیز دیدار خواهد کرد.</strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxVlhLNVduSEhZTnM=/ماموریت-کمیسیون-اصل-نود-درباره-حوادث-آبان-ماه 3 دي 1398 10:11:23 اخذ کرسی ریاست نهمین کنفراس اعضای کنواسیون کنترل دخانیات توسط جمهوری اسلامی ایران <p><strong><span dir="RTL">ستاد کشوری کنترل دخانیات گزارش عملکرد شش ماهه اول سال </span></strong><span dir="RTL">1398 خود را ارائه داد.</span><strong><span dir="RTL"> </span></strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxVFVFZiUyZkQlMmJWeGp5/اخذ-کرسی-ریاست-نهمین-کنفراس-اعضای-کنواسیون-کنترل-دخانیات-توسط-جمهوری-اسلامی-ایران 1 دي 1398 10:50:29 ناظر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی تعیین شد <p><span dir="RTL">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی،با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی،&nbsp; خانم سهیلا جلودارزاده&nbsp; بعنوان ناظر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی تعیین شدند.</span></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxWHN0RnhLVFNwR1o=/ناظر-در-شورای-عالی-آموزش-و-تربیت-فنی--حرفه-ای-و-مهارتی-تعیین-شد 30 آذر 1398 13:46:20 ناظر شورای عالی آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی تعیین شد <p><span dir="RTL">با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی،&nbsp; آقای سید حمایت میرزاده&nbsp; بعنوان ناظر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی تعیین شد.</span></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxUzhkMjRCbndOaGI=/ناظر-شورای-عالی-آموزش-و-تربیت-فنی--حرفه-ای-و-مهارتی-تعیین-شد 30 آذر 1398 13:43:09 عضو ناظر مجلس در شورای فقهی تعیین شد <p><span dir="RTL">با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده بعنوان عضو در شورای فقهی تعیین شد.</span></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxZGprSnp5cldpeDM=/عضو-ناظر-مجلس-در-شورای-فقهی-تعیین-شد 30 آذر 1398 13:39:34 خسارات و پیامدهای سیلاب های اخیر کشور <p>کمیسیون کشاورزی در ارتباط با خسارات و پیامدهای سیلاب های اخیر کشور به مجلس گزارش داد</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxZHVJeUpuVWR3c0s=/خسارات-و-پیامدهای-سیلاب-های-اخیر-کشور 30 آذر 1398 13:08:05 بررسی آئین نامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان <p>کمیسیون عمران بررسی آئین نامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در قالب گزارش به صحن علنی مجلس ارائه داد</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxViUyZnNQSGMyeU5OZg==/بررسی-آئین-نامه-های-قانون-نظام-مهندسی-و-کنترل-ساختمان 30 آذر 1398 13:00:51 جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 30 آذر تا 4 دی <p align="center" dir="RTL"><strong>جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون&zwnj;های تخصصی</strong></p> <p align="center" dir="RTL"><strong>از تاریخ 30/09/1398 تا 04/10/1398</strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxZHElMmZlQXhVWUJnQg==/جدول-برنامه-حضور-مسئولان-و-وزراء-در-کمیسیونهای-تخصصی-از-30-آذر-تا-4-دی 30 آذر 1398 12:47:22 دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 30 آذر الی 4 دی <p dir="RTL">دستور کارهای نظارتی کمیسیون&zwnj;های مجلس شورای اسلامی از 30 آذر&nbsp; الی 4 دی 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxVDc1SEF1NzBGcmI=/دستور-کارهای-نظارتی-کمیسیونهای-مجلس-شورای-اسلامی-از-30-آذر-الی-4-دی 21 دي 1398 09:40:34 دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 30 آذر الی 4 دی <p dir="RTL">دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 30 آذر الی 4 دی 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxVVZYJTJmY1ZjNjhSUQ==/دستورکارهای-نظارتی-جلسات-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-از-تاریخ-30-آذر-الی-4-دی 30 آذر 1398 11:20:25 ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان زنجان تعیین شد <p><span dir="RTL">با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای علی وقف چی بعنوان ناظر در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان زنجان تعیین شدند.</span></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxZFNEbjFqbm0wbTU=/ناظر-شورای-نظارت-بر-مدارس-و-مراکز-آموزشی-و-پرورشی-غیردولتی-استان-زنجان-تعیین-شد 27 آذر 1398 11:30:11 ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان کردستان تعیین شد <p><span dir="RTL">با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای منصور مرادی&nbsp; بعنوان ناظر در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان کردستان تعیین شدند.</span></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxWkJ0UzFReWhLV1o=/ناظر-شورای-نظارت-بر-مدارس-و-مراکز-آموزشی-و-پرورشی-غیردولتی-استان-کردستان-تعیین-شد 27 آذر 1398 11:27:40