مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی http://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 20 الی 24 مهر <p dir="RTL">دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 20&nbsp; الی 24 مهر 1398 اعلام شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmc3NjY4OExZVU95YU81TEJQQ05UcmI=/دستورکارهای-نظارتی-جلسات-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-از-تاریخ-20-الی-24-مهر 20 مهر 1398 13:21:13 جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 13 تا 17 مهر <p align="center" dir="RTL"><strong>جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون&zwnj;های تخصصی</strong></p> <p align="center" dir="RTL"><strong>از تاریخ 13/07/1398 تا 17/07/1398</strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmc3NjY4OExZVU95WEVWUTRzbjhxYWY=/جدول-برنامه-حضور-مسئولان-و-وزراء-در-کمیسیونهای-تخصصی-از-تاریخ-13-تا-17-مهر 13 مهر 1398 14:11:36 دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 13 الی 17 مهر <p dir="RTL">دستور کارهای نظارتی کمیسیون&zwnj;های مجلس شورای اسلامی از 13 الی 17 مهر 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmc3NjY4OExZVU95Y2w2dmkxM0cyWnc=/دستور-کارهای-نظارتی-کمیسیونهای-مجلس-شورای-اسلامی-از-13-الی-17-مهر 13 مهر 1398 14:08:25 دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 13 الی 17 مهر <p dir="RTL">دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 13 الی 17&nbsp; مهر 1398 اعلام شد.</p> <p dir="RTL">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، مشروح دستور کارهای نظارتی صحن علنی به شرح زیر است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmc3NjY4OExZVU95WW1hS01Ic3Vvak4=/دستورکارهای-نظارتی-جلسات-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-از-تاریخ-13-الی-17-مهر 13 مهر 1398 14:01:50 جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 6 تا 10 مهر <p>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی،جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون&zwnj;های تخصصی از 6 تا 10 مهرماه به این شرح است:</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmc3NjY4OExZVU95ZnpneDdzWkV0ZXA=/جدول-برنامه-حضور-مسئولان-و-وزراء-در-کمیسیونهای-تخصصی-از-6-تا-10-مهر 7 مهر 1398 15:10:57 دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 6 الی 10 مهر <p dir="RTL">دستور کارهای نظارتی کمیسیون&zwnj;های مجلس شورای اسلامی از 6 مهر الی 10 مهر 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmc3NjY4OExZVU95ZjglMmJaZ1hhSmZhcg==/دستور-کارهای-نظارتی-کمیسیونهای-مجلس-شورای-اسلامی-از-6-الی-10-مهر 7 مهر 1398 15:06:37 دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 6 مهر الی 10 مهر <p dir="RTL">دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 6 مهر الی 10&nbsp; مهر 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmc3NjY4OExZVU95UTllWTNsRVN5UlU=/دستورکارهای-نظارتی-جلسات-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-از-تاریخ-6-مهر-الی-10-مهر 7 مهر 1398 14:52:17 قانون مدیریت بحران کشور در روزنامه رسمی منتشر شد <p dir="RTL">روز &zwnj;پنج&zwnj;شنبه 7 شهریورماه &laquo;قانون مدیریت بحران کشور&raquo; در روزنامه رسمی منتشرشد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmc3NjY4OExZVU95UlRBMTVtenJ1R3I=/قانون-مدیریت-بحران-کشور-در-روزنامه-رسمی-منتشر-شد 7 مهر 1398 09:33:20 قانون تصویب سندهای الحاقی (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند الف ماده 50 و ماده 56 کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی <p dir="RTL">قانون تصویب سندهای الحاقی (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند الف ماده 50 و ماده 56 کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی در روزنامه رسمی منتشر شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmc3NjY4OExZVU95WUhvZHNXT2piOE4=/قانون-تصویب-سندهای-الحاقی-پروتکل-های-مربوط-به-اصلاح-بند-الف-ماده-50-و-ماده-56-کنوانسیون-هواپیمایی-کشوری-بین-المللی 7 مهر 1398 09:27:16 تفسیر ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور <p dir="RTL">قانون تفسیر ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmc3NjY4OExZVU95ZjhrY2JBT2NYaGY=/تفسیر-ماده-36-قانون-رفع-موانع-تولید-رقابت-پذیر-و-ارتقای-نظام-مالی-کشور 7 مهر 1398 09:21:44 قانون الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">قانون الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی منتشر شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmc3NjY4OExZVU95ZVlYQ3VaRGFGRVI=/قانون-الحاق-یک-تبصره-به-ماده-182-قانون-آیین-نامه-داخلی-مجلس-شورای-اسلامی 7 مهر 1398 09:22:00 جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 30 شهریور تا 3 مهر <p align="center" dir="RTL"><strong>جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون&zwnj;های تخصصی</strong></p> <p align="center" dir="RTL"><strong>از تاریخ 30/06/1398 تا 03/07/1398</strong></p> <p>&nbsp;</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmc3NjY4OExZVU95ZkdVSnhDTlpUVHA=/جدول-برنامه-حضور-مسئولان-و-وزراء-در-کمیسیونهای-تخصصی-از-30-شهریور-تا-3-مهر 30 شهريور 1398 09:08:25 دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 30 شهریور الی 3 مهر <p dir="RTL">دستور کارهای نظارتی کمیسیون&zwnj;های مجلس شورای اسلامی از 30 شهریور الی 3 مهر 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmc3NjY4OExZVU95UmlScENFTXVRYWI=/دستور-کارهای-نظارتی-کمیسیونهای-مجلس-شورای-اسلامی-از-30-شهریور-الی-3-مهر 30 شهريور 1398 09:04:07 دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 30 شهریور الی 3 مهر <p dir="RTL">دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 30 شهریور الی 3&nbsp; مهر 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmc3NjY4OExZVU95VkhmejhIUHE1cW8=/دستورکارهای-نظارتی-جلسات-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-از-تاریخ-30-شهریور-الی-3-مهر 30 شهريور 1398 08:59:08 جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 9 تا 13 شهریور <p align="center" dir="RTL"><strong>جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون&zwnj;های تخصصی</strong></p> <p align="center" dir="RTL"><strong>از تاریخ 09/06/1398 تا 13/06/1398</strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lbUVVdjZJVzRyaGY=/جدول-برنامه-حضور-مسئولان-و-وزراء-در-کمیسیونهای-تخصصی-از-تاریخ-9-تا-13-شهریور 9 شهريور 1398 09:09:32 دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 9 الی 13 شهریور <p dir="RTL">دستور کارهای نظارتی کمیسیون&zwnj;های مجلس شورای اسلامی از 9 الی 13 شهریور 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lc3huMkFYZiUyYmdLcA==/دستور-کارهای-نظارتی-کمیسیونهای-مجلس-شورای-اسلامی-از-9-الی-13-شهریور 9 شهريور 1398 09:07:06 دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 9 الی 13 شهریور <p dir="RTL">دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 9 الی 13&nbsp; شهریور 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lc0dmWWNxanhzcXk=/دستورکارهای-نظارتی-جلسات-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-از-تاریخ-9-الی-13-شهریور 9 شهريور 1398 08:57:30 گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم دوره دهم مجلس <p align="center" dir="RTL"><strong>گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی </strong></p> <p align="center" dir="RTL">در اجلاسیه دوم دوره دهم مجلس</p> <p align="center" dir="RTL">(از 7/3/1396 تا 15/2/1397)</p> <p dir="RTL"><a href="/UploadedData/1/Editor/Files/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA/salane2%20Document%20(3).pdf">دریافت فایل اصلی گزارش</a></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lalZSV1Z1VzVucXI=/گزارش-اقدامات-نظارتی-مجلس-شورای-اسلامی-در-اجلاسیه-دوم-دوره-دهم-مجلس 9 مهر 1398 11:54:36 گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس <p align="center" dir="RTL"><strong>گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی </strong></p> <p align="center" dir="RTL">در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس</p> <p align="center" dir="RTL">(از 7/3/1395 تا 15/2/1396)</p> <p dir="RTL">جهت دریافت فایل گزارش <a href="/UploadedData/1/Editor/Files/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA/salane%201(3).pdf">کلیک</a> نمائید.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9la0V2U0JTVVp5eFA=/گزارش-اقدامات-نظارتی-مجلس-شورای-اسلامی-در-اجلاسیه-اول-دوره-دهم-مجلس 6 شهريور 1398 15:15:17 گزارش کمیسیون عمران در خصوص نحوه تأمین و توزیع قیر رایگان در قانون بودجه سال 1398 <p dir="RTL">گزارش کمیسیون عمران در خصوص &laquo;نحوه تأمین و توزیع قیر رایگان موضوع بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور&raquo; در تاریخ یکشنبه 27 مرداد سال 1398 در صحن علنی مجلس قرائت شد.</p> <p dir="RTL">جهت دسترسی به متن فایل این گزارش می توانید <a href="/UploadedData/1/Editor/Files/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA/ghier%20(3).pdf">اینجا </a>کلیک کنید.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcHYlMmJKRmU5SHhuMw==/گزارش-کمیسیون-عمران-در-خصوص-نحوه-تأمین-و-توزیع-قیر-رایگان-در-قانون-بودجه-سال-1398 5 شهريور 1398 12:07:35 قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی <p dir="RTL">روز &zwnj;پنج&zwnj;شنبه 31 مردادماه &laquo;قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی&raquo; در روزنامه رسمی منتشرشد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcGRUaXJJRkpEZFQ=/قانون-حمایت-از-توسعه-صنایع-پایین-دستی-نفت-خام-و-میعانات-گازی-با-استفاده-از-سرمایه-گذاری-مردمی 3 شهريور 1398 12:15:11 قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در روزنامه رسمی منتشر شد <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">روز &zwnj;پنج&zwnj;شنبه 31 مردادماه &laquo;قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی&raquo; در روزنامه رسمی منتشرشد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lbUNOY2dqbHN1Z2c=/قانون-تشکیل-وزارت-میراث-فرهنگی-گردشگری-و-صنایع-دستی-در-روزنامه-رسمی-منتشر-شد 3 شهريور 1398 12:10:03 عضویت تجری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس <p dir="RTL"><strong>تجری عضو پیشین کمیسیون اصل نود مجلس با اکثریت آرا به عضویت کمیسیون قضایی مجلس درآمد</strong><strong>.</strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lc1ZNVUVrV3g3UVk=/عضویت-تجری-در-کمیسیون-قضایی-و-حقوقی-مجلس 2 شهريور 1398 13:14:41 جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 2 تا 6 شهریور <p align="center" dir="RTL"><strong>جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون&zwnj;های تخصصی</strong></p> <p align="center" dir="RTL"><strong>از تاریخ 02/06/1398 تا 06/06/1398</strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lbndUSldxQnJFNU8=/جدول-برنامه-حضور-مسئولان-و-وزراء-در-کمیسیونهای-تخصصی-از-2-تا-6-شهریور 2 شهريور 1398 13:08:00 دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 2 الی 6 شهریور <p dir="RTL">دستور کارهای نظارتی کمیسیون&zwnj;های مجلس شورای اسلامی از 2 الی 6 شهریور 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcTl3JTJiTlRGOGlMVQ==/دستور-کارهای-نظارتی-کمیسیونهای-مجلس-شورای-اسلامی-از-2-الی-6-شهریور 2 شهريور 1398 09:44:45 دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 2 الی 6 شهریور <p dir="RTL">دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 2 الی 6&nbsp; شهریور 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lb3ZMZzA5Wkw2clU=/دستورکارهای-نظارتی-جلسات-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-از-تاریخ-2-الی-6-شهریور 2 شهريور 1398 09:34:31 سخنگوی کمیسیون اصل 90 : هزینه 250 میلیون دلاری برای طراحی صندوق پژو 206 <p dir="RTL"><strong>بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: طبق اسناد فقط بابت طراحی صندوق پژو 206 ، 250 میلیون دلار هزینه شده که با ارز امروز قیمت آن به 3 هزار میلیارد تومان می رسد. این در حالی است که با این میزان پول می شد یک خط کامل تولید خودروی جدید را طراحی کرد.</strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9la3pLeWk1cDRVRGo=/سخنگوی-کمیسیون-اصل-90--هزینه-250-میلیون-دلاری-برای-طراحی-صندوق-پژو-206 28 مرداد 1398 14:40:42 کمیسیون اصل 90 نباید در امور جزئی دخالت کند <p dir="RTL"><strong>رئیس مجلس گفت: وظیفه کمیسیون اصل نود بررسی نحوه کار قواست و نباید در امور جزئی دخالت کند.</strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9ldEdsd0dDMGo4Nkc=/کمیسیون-اصل-90-نباید-در-امور-جزئی-دخالت-کند 28 مرداد 1398 10:55:48 ورود گردشگر خارجی به کشور 50 درصد افزایش داشته است <p dir="RTL"><strong>عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی میزان ورود گردشگر خارجی به کشور در 4 ماهه نخست امسال 50 درصد افزایش داشته و 180 هزار میلیارد تومان از محل ورود گردشگران درآمد داشته ایم.</strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9laEFMVTZaREx5NHI=/ورود-گردشگر-خارجی-به-کشور-50-درصد-افزایش-داشته-است 28 مرداد 1398 10:35:49 فساد عجیب در زمان طراحی خودروی سمند <p dir="RTL"><strong>سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: به زودی پرده ای دیگر از فساد بزرگ در مافیای خودرو را اعلام می کنم.</strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lb3htVFpJS2FsSjI=/فساد-عجیب-در-زمان-طراحی-خودروی-سمند 28 مرداد 1398 10:28:52 جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 26تا 30 مرداد <p align="center" dir="RTL"><strong>جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون&zwnj;های تخصصی از تاریخ 26/05/1398 تا 30/05/1398</strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcllvdlRGYnBPJTJmYQ==/جدول-برنامه-حضور-مسئولان-و-وزراء-در-کمیسیونهای-تخصصی-از-26تا-30-مرداد 27 مرداد 1398 09:54:12 دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 26 الی 30 مرداد <p dir="RTL">دستور کارهای نظارتی کمیسیون&zwnj;های مجلس شورای اسلامی از 26 الی 30 مرداد 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9la1ZBeUYyeVJDc1Q=/دستور-کارهای-نظارتی-کمیسیونهای-مجلس-شورای-اسلامی-از-26-الی-30-مرداد 28 مرداد 1398 13:10:24 دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 26 الی 30 مرداد <p dir="RTL">دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 26 الی 30&nbsp; مرداد 1398 اعلام شد.</p> <p>&nbsp;</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9laHBKSEF0UzdXUVc=/دستورکارهای-نظارتی-جلسات-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-از-تاریخ-26-الی-30-مرداد 28 مرداد 1398 10:32:13 قانون الحاق یک بند به تبصره (11) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در روزنامه رسمی منتشر شد <p dir="RTL">روز &zwnj;پنج&zwnj;شنبه 10 مردادماه &laquo;قانون الحاق یک بند به تبصره (11) قانون بودجه سال 1398 کل کشور&raquo; در روزنامه رسمی منتشرشد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcklITFRqRCUyZkUxYw==/قانون-الحاق-یک-بند-به-تبصره-11-قانون-بودجه-سال-1398-کل-کشور-در-روزنامه-رسمی-منتشر-شد 14 مرداد 1398 14:38:18 تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 8 مرداد <p dir="RTL" style="margin-right:-9.4pt;">وکلای ملت در جلسه علنی روز سه&zwnj;شنبه هشتم مرداد ماه 1398، مستند به ماده 206 آیین&zwnj;نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تعداد 49 فقره تذکر کتبی را به هیأت دولت ایراد کردند.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9laWk0S0FBZGclMmI4TA==/تذکرات-کتبی-نمایندگان-مجلس-به-مسئولان-اجرایی-کشور-در-تاریخ-8-مرداد 13 مرداد 1398 11:01:35 تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7 مرداد <p dir="RTL" style="margin-right:-9.4pt;">وکلای ملت در جلسه علنی روز دوشنبه هفتم مرداد ماه 1398، مستند به ماده 206 آیین&zwnj;نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تعداد 36 فقره تذکر کتبی را به هیأت دولت ایراد کردند.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcENNQUVYZU9qMmc=/تذکرات-کتبی-نمایندگان-مجلس-به-مسئولان-اجرایی-کشور-در-تاریخ-7-مرداد 13 مرداد 1398 10:58:37 تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 6 مرداد <p dir="RTL" style="margin-right:-9.4pt;">وکلای ملت در جلسه علنی روز یکشنبه ششم مرداد ماه 1398، مستند به ماده 206 آیین&zwnj;نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تعداد 21 فقره تذکر کتبی را به هیأت دولت ایراد کردند.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9ldUJXNTAzbFAlMmIlMmJO/تذکرات-کتبی-نمایندگان-مجلس-به-مسئولان-اجرایی-کشور-در-تاریخ-6-مرداد 13 مرداد 1398 10:53:39 تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 25 تیر <p dir="RTL" style="margin-right:-9.4pt;">وکلای ملت در جلسه علنی روز سه&zwnj;شنبه بیست و پنجم تیر ماه 1398، مستند به ماده 206 آیین&zwnj;نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تعداد 20 فقره تذکر کتبی را به هیأت دولت ایراد کردند.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9la0wzaTlNa0tGUEg=/تذکرات-کتبی-نمایندگان-مجلس-به-مسئولان-اجرایی-کشور-در-تاریخ-25-تیر 13 مرداد 1398 10:47:55 ناظر شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی منصوب شد <p><span dir="RTL">با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی ناظر شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی منصوب شد.</span></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lbEhVRlptbWZNcEM=/ناظر-شورای-سیاست-گذاری-برنامه-ریزی-و-نظارت-مرکزی-مراکز-آموزشی-و-پرورشی-غیر-دولتی-منصوب-شد 13 مرداد 1398 10:43:49 عضوکمیسیون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات منصوب شد <p><span dir="RTL">با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی، عضوکمیسیون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات انتخاب و منصوب شد.</span></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lb2R5OVhOQiUyYm1iQg==/عضوکمیسیون-انتشار-و-دسترسی-آزاد-اطلاعات-منصوب-شد 13 مرداد 1398 10:37:29 تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 24 تیر <p dir="RTL" style="margin-right:-9.4pt;">وکلای ملت در جلسه علنی روز دوشنبه بیست و چهارم تیر ماه 1398، مستند به ماده 206 آیین&zwnj;نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تعداد 72 فقره تذکر کتبی را به هیأت دولت ایراد کردند.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lbjBGcE5GTmRHT3Y=/تذکرات-کتبی-نمایندگان-مجلس-به-مسئولان-اجرایی-کشور-در-تاریخ-24-تیر 13 مرداد 1398 08:47:52 تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1 مرداد <p dir="RTL" style="margin-right:-9.4pt;">وکلای ملت در جلسه علنی روز سه&zwnj;شنبه یکم مرداد ماه 1398، مستند به ماده 206 آیین&zwnj;نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تعداد 36 فقره تذکر کتبی را به هیأت دولت ایراد کردند.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9ldWgyTURxQjZ4U2g=/تذکرات-کتبی-نمایندگان-مجلس-به-مسئولان-اجرایی-کشور-در-تاریخ-1-مرداد 13 مرداد 1398 08:43:58 ناظرین شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم <p><span dir="RTL">انتصاب نمایندگان ناظر در &nbsp;شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی </span>صورت گرفت.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lbEhQdEFkRmxyOXU=/ناظرین-شورای-عالی-پیشگیری-از-وقوع-جرم 7 مرداد 1398 15:12:26 انتصاب ناظرین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی <p><span dir="RTL">انتصاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.</span></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lck1RWUNobUZiYUY=/انتصاب-ناظرین-شورای-گفتگوی-دولت-و-بخش-خصوصی 7 مرداد 1398 15:09:58 هیات رئیسه جدید کمیسیون اصل نود مشخص شد <p dir="RTL"><strong>اعضای کمیسیون اصل نود هیات رئیسه کمیسیون برای اجلاسیه چهارم در مجلس دهم را انتخاب کردند</strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lbFlRY2ppQUZ6c1U=/هیات-رئیسه-جدید-کمیسیون-اصل-نود-مشخص-شد 7 مرداد 1398 15:04:56 انتخاب ناظرین شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران <p><span dir="RTL">با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران انتخاب و منصوب شدند.</span><br /> &nbsp;</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcjNpam9xQTB1T2c=/انتخاب-ناظرین-شورای-ساماندهی-مرکز-سیاسی-و-اداری-کشور-و-ساماندهی-و-تمرکز-زدایی-از-تهران 6 مرداد 1398 14:50:28 قانون اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 <p dir="RTL">قانون اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در روزنامه رسمی منتشر شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lb2hNejRoaEFMY3U=/قانون-اصلاح-بند-5-ماده-6-و-ماده-21-قانون-اجرای-سیاست-های-کلی-اصل44 6 مرداد 1398 14:45:48 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و چک <p dir="RTL">قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک در روزنامه رسمی منتشر شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9ldk9YYldBc09VNFo=/قانون-موافقتنامه-تشویق-و-حمایت-متقابل-از-سرمایه-گذاری-بین-ایران-و-چک 6 مرداد 1398 14:42:28 دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 5 الی 9 مرداد <p align="center" dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 5 الی 9&nbsp; مرداد 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9laXZhSzJMSDdHa0w=/دستورکارهای-نظارتی-جلسات-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-از-تاریخ-5-الی-9-مرداد 5 مرداد 1398 13:26:42 دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 5 الی 9 <p dir="RTL">دستور کارهای نظارتی کمیسیون&zwnj;های مجلس شورای اسلامی از 5 الی 9 مرداد 1398 اعلام شد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lbU5nUlJDelhadVU=/دستور-کارهای-نظارتی-کمیسیونهای-مجلس-شورای-اسلامی-از-5-الی-9 5 مرداد 1398 13:22:57