مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی http://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی تصویب ۱۷۵قانون در کارنامه مجلس/ تهدید و تحقیر مجلس، ظلم به مردمسالاری و انقلاب است <p style="text-align: justify;">رئیس مجلس تاکید کرد: مجلس مهم ترین رکن مردم سالاری در کشور است و هرگونه محدودیت و تخریب آن، مستقیما اراده ملت را هدف گیری کرده و عملی غیرانقلابی است.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxV2olMmIwbVclMmZvNDlw/تصویب-۱۷۵قانون-در-کارنامه-مجلس-تهدید-و-تحقیر-مجلس-ظلم-به-مردمسالاری-و-انقلاب-است 8 بهمن 1398 11:56:56 درخواست ویژه دکتر لاریجانی از نمایندگان برای تعیین تکلیف یک لایحه مهم http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxU05BenZSVXFzJTJiUw==/درخواست-ویژه-دکتر-لاریجانی-از-نمایندگان-برای-تعیین-تکلیف-یک-لایحه-مهم 30 دي 1398 14:40:00 ایران در صورت رفتار غیرعادلانه اروپا در مسئله هسته ای، تصمیم جدی در همکاری با آژانس خواهد گرفت <p style="text-align: justify;">رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره با اقدامات سه کشور اروپایی در رابطه با توافق هسته ای، گفت: ایران در صورت رفتار غیرعادلانه اروپا در مسئله هسته ای، تصمیم جدی در همکاری با آژانس خواهد گرفت.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh0SjJ4UUs5MGtxZU5VS25kUTcxV1E=/ایران-در-صورت-رفتار-غیرعادلانه-اروپا-در-مسئله-هسته-ای-تصمیم-جدی-در-همکاری-با-آژانس-خواهد-گرفت 8 بهمن 1398 12:26:39 حضور حسن روحانی در جمع نمایندگان مجلس به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری دوازدهم http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZzJTJmbmdGd0RmJTJiNHU3dTl2dWk2MXA=/حضور-حسن-روحانی-در-جمع-نمایندگان-مجلس-به-عنوان-کاندیدای-ریاست-جمهوری-دوازدهم 7 آذر 1397 15:13:01 مجلس به روایت تصویر (هفته سوم اردیبهشت ماه 96) http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZzJTJmbmdGd0RmJTJiJTJiN0ZpZWFzUVlsYQ==/مجلس-به-روایت-تصویر-هفته-سوم-اردیبهشت-ماه-96 7 آذر 1397 15:14:45 جلسه مشترک اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با رئیسی و قالیباف http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9VRjVFa0JldWRKVA==/جلسه-مشترک-اعضای-فراکسیون-نمایندگان-ولایی-مجلس-با-رئیسی-و-قالیباف 7 آذر 1397 15:16:20 آخرین نشست مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی در سال 1395 http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9RSVhHZERzTmdCcg==/آخرین-نشست-مطبوعاتی-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-در-سال-1395 7 آذر 1397 15:49:00 بازدید کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از کشور عراق http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9aNHM5N204eTRTOA==/بازدید-کمیسیون-عمران-مجلس-شورای-اسلامی-از-کشور-عراق 7 آذر 1397 15:16:51 ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین (قسمت سوم) http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9SY1IlMmZxSkVKbng4/ششمین-کنفرانس-بین-المللی-حمایت-از-انتفاضه-فلسطین-قسمت-سوم 7 آذر 1397 15:17:27 ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین (قسمت دوم) http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9kQVhTOGhFUEJocg==/ششمین-کنفرانس-بین-المللی-حمایت-از-انتفاضه-فلسطین-قسمت-دوم 7 آذر 1397 15:17:57 ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین (قسمت اول) http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9UUUYzZzJsQUhBNw==/ششمین-کنفرانس-بین-المللی-حمایت-از-انتفاضه-فلسطین-قسمت-اول 7 آذر 1397 15:52:24 مجلس به روایت تصویر(هفته چهارم بهمن ماه 95) http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9WaEN3NyUyZmMxNHAy/مجلس-به-روایت-تصویرهفته-چهارم-بهمن-ماه-95 7 آذر 1397 15:32:50 معرفی موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9US1hKejdPMiUyYk1R/معرفی-موزه-و-کتابخانه-مجلس-شورای-اسلامی 7 آذر 1397 15:32:23 نماهنگ آشنایی با مجلس شورای اسلامی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9WNUpHRGJRWUdMZg==/نماهنگ-آشنایی-با-مجلس-شورای-اسلامی 4 شهريور 1397 07:44:33 سرود مجلس شورای اسلامی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9YYlpIQjh6aDMyVA==/سرود-مجلس-شورای-اسلامی 7 آذر 1397 15:33:31