صفحه اصلی »گالری فیلم و صوت »فیلم
تعداد مطلب:122

اصلاح لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی در کمیسیون امور داخلی
اصلاح لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی در کمیسیون امور داخلی

1398/11/07

ادامه

لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی اصلاح شد
لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی اصلاح شد

1398/11/07

ادامه

وزارت اطلاعات گزارش نهایی از حادثه کرمان ارائه می کند
وزارت اطلاعات گزارش نهایی از حادثه کرمان ارائه می کند

1398/11/06

ادامه

وزارت اطلاعات گزارش نهایی از حادثه کرمان ارائه می کند
وزارت اطلاعات گزارش نهایی از حادثه کرمان ارائه می کند

1398/11/06

ادامه

ایرادات طرح شفاف سازی منابع مالی انتخابات برطرف شد
ایرادات طرح شفاف سازی منابع مالی انتخابات برطرف شد

1398/10/29

ادامه

رفع ایرادات طرح شفاف سازی منابع مالی انتخابات در کمیسیون امور داخلی
رفع ایرادات طرح شفاف سازی منابع مالی انتخابات در کمیسیون امور داخلی

1398/10/29

ادامه

قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانک کشور
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانک کشور

1398/10/25

ادامه

بررسی طرح شفاف سازی منابع مالی انتخاباتی در کمیسیون امور داخلی کشور
بررسی طرح شفاف سازی منابع مالی انتخاباتی در کمیسیون امور داخلی کشور

1398/10/25

ادامه

ممنوعیت کمک دوتابعیتی ها به کاندیداهای نمایندگی مجلس
ممنوعیت کمک دوتابعیتی ها به کاندیداهای نمایندگی مجلس

1398/10/22

ادامه

کاندیداهای انتخابات مجلس می توانند به روزنامه ها آگهی دهند
کاندیداهای انتخابات مجلس می توانند به روزنامه ها آگهی دهند

1398/10/22

ادامه

بررسی طرح شفاف سازی منابع مالی انتخاباتی در کمیسیون امور داخلی
بررسی طرح شفاف سازی منابع مالی انتخاباتی در کمیسیون امور داخلی

1398/10/18

ادامه

اصلاح آیین نامه معاملات شهرداری تهران در دستور کار کمیسیون امور داخلی
اصلاح آیین نامه معاملات شهرداری تهران در دستور کار کمیسیون امور داخلی

1398/10/11

ادامه

طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات مجلس در کمیسیون امور داخلی تصویب شد
طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات مجلس در کمیسیون امور داخلی تصویب شد

1398/10/02

ادامه

طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات مجلس بررسی و تصویب شد
طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات مجلس بررسی و تصویب شد

1398/10/02

ادامه

خسارات و پیامدهای سیلاب های اخیر کشور
خسارات و پیامدهای سیلاب های اخیر کشور

1398/09/30

ادامه

بررسی لایحه بودجه 99 در کمیسیون امور داخلی
بررسی لایحه بودجه 99 در کمیسیون امور داخلی

1398/09/27

ادامه

گام بلند موسسه جهاد نصربرای توسعه کشاورزی در استان های خوزستان و ایلام
گام بلند موسسه جهاد نصربرای توسعه کشاورزی در استان های خوزستان و ایلام

1398/09/26

ادامه

گام بلند موسسه جهاد نصربرای توسعه کشاورزی در استان های خوزستان و ایلام
گام بلند موسسه جهاد نصربرای توسعه کشاورزی در استان های خوزستان و ایلام

1398/09/26

ادامه

برخی استیضاح کنندگان وزیر کشور، امضاهای خود را پس گرفتند
برخی استیضاح کنندگان وزیر کشور، امضاهای خود را پس گرفتند

1398/09/25

ادامه

برخی استیضاح کنندگان وزیر کشور، امضاهای خود را پس گرفتند
برخی استیضاح کنندگان وزیر کشور، امضاهای خود را پس گرفتند

1398/09/25

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون