صفحه اصلی »گالری فیلم و صوت »فیلم
تعداد مطلب:222

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 23 الی 27 آذر
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 23 الی 27 آذر

1398/09/23

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 23 الی 27  آذر
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 23 الی 27 آذر

1398/09/23

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 16 الی 20  آذر
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 16 الی 20 آذر

1398/09/16

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 16 الی 20 آذر
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 16 الی 20 آذر

1398/09/16

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 2 الی 6 آذر
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 2 الی 6 آذر

1398/09/02

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 2 الی 6  آذر
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 2 الی 6 آذر

1398/09/02

ادامه

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان

1398/08/26

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 25 الی 29 آبان
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 25 الی 29 آبان

1398/08/25

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 الی 29  آبان
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 الی 29 آبان

1398/08/25

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 آبان
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 آبان

1398/08/18

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از  18 الی 22  آبان
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 الی 22 آبان

1398/08/18

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 11 تا 15 آبان
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 11 تا 15 آبان

1398/08/11

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 11 تا 15 آبان
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 11 تا 15 آبان

1398/08/11

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 20  الی 24 مهر
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 20 الی 24 مهر

1398/07/20

ادامه

جزییات طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران+ متن
جزییات طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران+ متن

1398/07/15

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 13 الی 17 مهر
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 13 الی 17 مهر

1398/07/13

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 13 الی 17  مهر
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 13 الی 17 مهر

1398/07/13

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 6  الی 10 مهر
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 6 الی 10 مهر

1398/07/07

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 6 مهر الی 10  مهر
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 6 مهر الی 10 مهر

1398/07/07

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 30 شهریور الی 3 مهر
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 30 شهریور الی 3 مهر

1398/06/30

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین