اصغر مسعودی

مشخصات

نام: اصغر نام خانوادگی: مسعودی تاریخ تولد: 1344/06/10
استان: فارس حوزه انتخابیه: نی ریز و استهبان
آراء ماخوذه: 34346 کل آراء: 68572 درصد آرا : 50/08%
نام: اصغر
نام خانوادگی: مسعودی
تاریخ تولد: 1344/06/10
استان: فارس
حوزه انتخابیه: نی ریز و استهبان
آراء ماخوذه: 34346
کل آراء: 68572
درصد آرا : 50/08%

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
شهرستان نی ریز- خیابان جنب فرمانداری- ساختمان جهاد کشاورزی 071-53834120
شهرستان استهبان- خیابان آبشار-ساختمان شورای شهر 071-53224766
2767 2488 2274 1518
Parameter:100883!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون