مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی»نمایندگان»دوره نهم
0/0 (0)

الیاس طاهری  

الیاس طاهری
نام:الیاس,نام خانوادگی: طاهری
حوزه انتخابیه: اقلید
تاریخ تولد: 1339
محل تولد:اقلید
میزان رای:21875
کل آرا: 52701
درصد آرا:41/50
مرحله انتخاب: مرحلة اول
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
عضویت در کمیسیون: کمیسیون صنایع و معادن(سال اول)+کمیسیون صنایع و معادن(سال دوم)+کمیسیون صنایع و معادن(سال سوم)
عضویت در گروههای دوستی:ایران استرالیا+ایران اندونزی+ایران اندونزی+ایران سنگال+ایران کامبوج

عضو

دبیر دوم


ایران اسلوونی
ایران چک
ایران لیتوانی
تهران
رباط کریم و بهارستان
فراکسیون فرهنگیان
کمیسیون اقتصادی(سال اول)
کمیسیون اقتصادی(سال دوم)
کمیسیون اقتصادی(سال سوم)
Parameter:268827!model&53 -LayoutId:53 LayoutNameالگوی متنی کل و نماینده ها