مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی»نمایندگان»دوره نهم
0/0 (0)

اسماعیل کوثری  

اسماعیل کوثری
نام:اسماعیل,نام خانوادگی: کوثری
حوزه انتخابیه: تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
تاریخ تولد: 1334
محل تولد:تهران
میزان رای:431771
کل آرا: 1126489
درصد آرا:38/32
مرحله انتخاب: مرحلة دوم
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
عضویت در کمیسیون: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی(سال اول)+کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی(سال دوم)+کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی(سال سوم)
عضویت در فراکسیون: فراکسیون ایثارگران

عضو


ایران اکوادر
ایران بولیوی
ایران کلمبیا
بندر لنگه، بستک و پارسیان
فراکسیون اهل سنت
فراکسیون گمرک جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون تحقیق(سال اول)
کمیسیون تحقیق(سال چهارم)
کمیسیون تحقیق(سال دوم)
کمیسیون تحقیق(سال سوم)
کمیسیون عمران(سال اول)
کمیسیون عمران(سال دوم)
کمیسیون عمران(سال سوم)
هرمزگان
Parameter:268878!model&53 -LayoutId:53 LayoutNameالگوی متنی کل و نماینده ها