مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی»نمایندگان»دوره نهم
0/0 (0)

اسماعیل جلیلی  

اسماعیل جلیلی
نام:اسماعیل,نام خانوادگی: جلیلی
حوزه انتخابیه: مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتگل
تاریخ تولد: 1346
محل تولد:آبادان
میزان رای:28757
کل آرا: 98925
درصد آرا:30
مرحله انتخاب: مرحلة اول
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
عضویت در کمیسیون: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات(سال اول)+کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات(سال دوم)+کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات(سال سوم)+کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت براصل 44 قانون اساسی(سال دوم)+کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت براصل 44 قانون اساسی(سال سوم)
عضویت در گروههای دوستی:ایران اسپانیا+ایران اتریش+ایران پرتغال+ایران فرانسه

نائب رئیس دوم

دبیر دوم

سخنگو

عضو


ایران اکوادر
ایران بولیوی
ایران کلمبیا
بندر لنگه، بستک و پارسیان
فراکسیون اهل سنت
فراکسیون گمرک جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون تحقیق(سال اول)
کمیسیون تحقیق(سال چهارم)
کمیسیون تحقیق(سال دوم)
کمیسیون تحقیق(سال سوم)
کمیسیون عمران(سال اول)
کمیسیون عمران(سال دوم)
کمیسیون عمران(سال سوم)
هرمزگان
Parameter:268735!model&53 -LayoutId:53 LayoutNameالگوی متنی کل و نماینده ها