مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » قوانین » بانک قوانین » قوانین غیر بالادستی
5/0 (1)
[1394/10/11]

طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن  

استفساریه ماده (133) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن موضوع استفساریه: آیا ماده(133) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی تولید و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی تأسیس می شود، تسری دارد یا خیر؟ نظرمجلس: بله، از پرداخت مالیات معاف می باشند.
یادداشت ها
Parameter:12192!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار