صفحه اصلی » پروفایل کمیسیون » لوایح و طرح های کمیسیون

439078 1398/09/05 10:04:51
0.0 (0)

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در کمیسیون فرهنگی مجلس در دست بررسی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در کمیسیون فرهنگی مجلس در دست بررسی است.

 

متن نامه ارسالی از دولت به شرح زیر است:

باسمه تعالی

شماره: 156355/52686

تاریخ: 10/12/1395

جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

 

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان در جلسه مورخ 10/11/1395 هیأت وزیران به‌تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به‌پیوست تقدیم می‌شود.

 

حسن روحانی

رئیس جمهور

متن این لایحه به شرح زیر است:

 

مقدمه (دلایل توجیهی):

با عنایت به حکم ماده‌واحده قانون تبدیل سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان مصوب 1389 مبنی بر ادغام سازمان های مذکور با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات و تشکیل وزارت ورزش و جوانان و ضرورت انجام اصلاحات قانونی لازم در مقررات مربوط، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

 

عنوان لایحه: اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

 

ماده 1- به‌منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش ورزش و امور جوانان کشور و در اجرای ماده‌واحده قانون تبدیل سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان مصوب 1389، اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده می‌شود، به‌شرح مندرج در این قانون تعیین می‏گردد.

ماده 2- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

الف- ورزش پرورشی: ورزشی که از سوی خانواده و نهادهای رسمی آموزشی به‌ویژه مهدهای کودک، مدارس و دانشگاهها پیگیری شده و هدف آن توسعه مهارت های حرکتی و ورزشی پایه است.

ب- ورزش همگانی: هر نوع ورزش و فعالیت بدنی که نشاط و سلامت عمومی مردم را تأمین نماید.       

پ- ورزش قهرمانی: ورزشی که در سطح خبر گی پیگیری شده و نیازمند تجهیزات و امکانات تخصصی است و طی آن ورزشکاران به‌صورت انفرادی یا گروهی برای کسب افتخار، مقام و مدال از سطوح محلی تا ملی و بین المللی با یکدیگر به رقابت میپردازند.

ت- ورزش حرفه ای: ورزشی سازمان یافته مشتمل بر باشگاههای حرفه-ای و لیگهای حرفه ای که ورزشکاران ضمن رقابت برای کسب منافع مالی، ورزش را به‌عنوان یک شغل انتخاب می کنند. 

ث- شایستگی حرفه ای: مجموعه ای از دانش، مهارت، توانایی و نگرش کسب‌شده از طریق آموزش، تجربه کاری و سایر روشها که برای صلاحیت انجام یک حرفه لازم است.

ج- خانه های جوانان: مراکز غیردولتی و مورد حمایت دولت که در آنها مجموعه ای از خدمات اجتماعی از جمله غنی سازی اوقات فراغت، توانمندسازی در امور اجتماعی و مشاوره ازدواج جوانان با أخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط ارائه می شود.

ماده 3- اهداف تشکیل وزارت به‌شرح زیر است:

الف- ورزش

1- توسعه و تعمیم ورزش همگانی

2- توسعه و ارتقای ورزش قهرمانی

3- تقویت و گسترش ورزش حرفه ای

4- رشد و تقویت ورزش پرورشی

5- تحکیم و تقویت معنویت و ارزش های اخلاقی در ورزش مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی

6- ارتقاء و ترویج شایستگی های حرفه ای در جامعه ورزش

ب- جوانان

1- ارتقای هویت دینی و ملی جوانان

2- ارتقاء و تقویت سرمایه اجتماعی، مسؤولیت پذیری، هویت و مشارکت همه جانبه جوانان

3- بهبود و اصلاح سبک زندگی جوانان منطبق با ارزش های

اسلامی- ایرانی

4- ارتقای توانمندی های جوانان در راستای وظایف و اختیارات وزارت

ماده 4- وظایف و اختیارات وزارت به‌شرح زیر است:

الف- ورزش

1- تأمین موجبات لازم برای بهره مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه ها و فعالیت های ورزشی به‌منظور تحقق بند (3) اصل سوم (3) قانون اساسی

2- تهیه و تدوین برنامه های بلندمدت، میان‌مدت و سالانه امور ورزش کشور و اتخاذ سیاست ها و خط مشی های اجرائی مربوط

3- استفاده از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی کشور به‌منظور ارتقای علمی ورزش و بهره مندی از دانش فنی و کاربردی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی

4- ترویج منش پهلوانی، بازی جوانمردانه و ارزش های اخلاقی در ورزش

5- فراهم نمودن زمینه مشارکت، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی به‌منظور توسعه ورزش

6- تعیین چهارچوب ها و ضوابط فعالیت های ورزشی (همگانی، پرورشی، قهرمانی و حرفه ای) و نظارت بر حسن اجرای آنها

7- استقرار نظام کشف و پرورش استعدادها در ورزش و حمایت از نخبگان ورزشی

8- تعیین ضوابط و معیارهای تخصصی مربوط به احداث و بهره برداری از اماکن و تجهیزات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آن

9- نظارت بر فعالیت ها و برنامه های ورزشی کلیه دستگاههای اجرائی و ارزیابی عملکرد آنها

10- صدور و لغو مجوز فعالیت رشته ها و سبک های ورزشی در قالب فدراسیون ها، انجمن ها، کمیته ها و سایر تشکل های مربوط

11- صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت باشگاههای ورزشی و اماکن و مراکز ورزشی و نظارت بر فعالیت آنها با رعایت قوانین مربوط

12- حمایت، نظارت و هماهنگ سازی فعالیت های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ها، انجمن-ها، هیأتها و کمیته های ورزشی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به‌منظور حسن اجرای وظایف

13- تعیین سیاست ها و ضوابط تعاملات و مراودات بین المللی ورزشی و توسعه تعاملات بین المللی ورزش و حمایت از حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مجامع منطقه ای و جهانی

14- آمایش ورزش کشور و تأمین متناسب و متوازن زیرساخت ها، امکانات و نیروی انسانی موردنیاز توسعه ورزش در سطح کشور

15- تعیین خط مشی و ضوابط و نظارت بر اعزام ورزشکاران و مربیان به خارج از کشور و همچنین ورود ورزشکاران، مربیان و تیمهای ورزشی خارجی به داخل کشور

16- عضویت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی ورزشی مرتبط با رعایت قوانین مربوط

17- احیاء و تقویت ورزش های ملی، بومی، محلی و پهلوانی و تلاش برای ارتقاء و ترویج جهانی آنها با هماهنگی دستگاههای ذی ربط

18- بهره گیری از ظرفیت های ورزشی در بخش گردشگری، محیط زیست و توسعه پایدار با هماهنگی دستگاههای ذی ربط

19- حمایت از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه تربیت بدنی و ورزش

20- کسب درآمدهای اختصاصی و پایدار از محل فروش بلیط، انواع درآمدهای حاصل از رویدادها و مسابقات ورزشی، تبلیغات و بازاریابی ورزشی، حق پخش رسانه ای، درآمد حاصل از بهره برداری و واگذاری و فروش مجموعه ها و اماکن ورزشی و اراضی متعلق به وزارت که پس از واریز درآمدهای فوق به خزانه دولت، صددرصد(100%) آن در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی جهت رفع نیازمندی های امور ورزشی کشور و در راستای تحقق اهداف و انجام وظایف مندرج در این قانون جهت هزینه  در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می گیرد.

21- پیش بینی تسهیلات و تمهیدات لازم جهت تشویق و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه ورزش

22- بهره برداری از اراضی مورد نیاز وزارت برای امور ورزشی در سطح خشکی و آبی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

23- واگذاری اماکن و تأسیسات موجود یا نیمه تمام ورزشی وزارت به بخش غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

24- توسعه مشارکت مردمی در امور ورزش و گسترش نهضت داوطلبانه

25- تأمین هزینه های برگزاری مراسم و رویدادهای ورزشی، مسابقات داخلی و خارجی، اعطای جوایز و آماده سازی تیمهای ورزشی و کمک به قهرمانان، باشگاهها، فدراسیون ها، انجمن ها، هیأت های ورزشی از محل اعتبارات بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی و در چهارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران

26- حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی از طریق صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان

ب – جوانان

حیطه وظایف وزارت در حوزه جوانان به‌شرح زیر و معطوف به اوقات فراغت، ازدواج و مشارکت اجتماعی است:

1- تهیه برنامه های بلندمدت، میان مدت و سالانه امور جوانان و ارائه به مراجع ذی ربط

2- نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی جوانان و پیگیری آنها

3- مدیریت راهبردی و فرابخشی امور جوانان (سیاست گذاری، برنامه-ریزی، تصمیم سازی و نظارت) در جهت حل مسائل جوانان و استفاده بهینه از توانایی ها و ظرفیت های نسل جوان

4- بسترسازی به‌منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی در حوزه های مرتبط با اوقات فراغت و توانمندسازی جوانان

5- رصد و مطالعه جامع از وضعیت جوانان و پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان و شاخصهای مربوط

6- تدوین راهبردهای لازم در جهت حمایت از برنامه های پژوهشی مرتبط با امور جوانان

7- طراحی و اجرای برنامه های الگویی و ویژه ملی و منطقه ای جوانان با مشارکت و همکاری دستگاههای ذی ربط

8- حمایت از ایجاد، فعالیت و توانمندسازی تشکل های غیردولتی جوانان و نظارت بر عملکرد آنها

9- سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های بین المللی در حوزه جوانان با همکاری دستگاههای مرتبط و نمایندگی دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط با امور جوانان

10- صدور مجوز تأسیس و فعالیت خانه های جوانان و تعیین ضوابط، استانداردها و نظارت بر فعالیت آنان

11- پیش بینی تسهیلات و تمهیدات لازم جهت تشویق و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه جوانان

12- توسعه مشارکت مردمی در امور جوانان و گسترش نهضت داوطلبانه 

13- کمک به سازمان های مردم نهاد در امور جوانان و اداره خانه های جوانان ایجادشده توسط دولت

ماده 5- به‌منظور اتخاذ سیاست های توسعه ورزش و تقسیم کار ملی در ورزش کشور و هماهنگ سازی فعالیت های ورزشی کلیه دستگاههای اجرائی و همسوکردن آنان با اهداف و سیاست های ورزش کشور، شورای عالی ورزش کشور مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود:

1- رئیس جمهور (رئیس شورا)

2- وزیر ورزش و جوانان (دبیر شورا)

3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

4- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

5- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

6- وزیر آموزش و پرورش

7- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

8- وزیر کشور

9- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

10- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

11- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

12- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

13- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

14- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

15- رئیس کمیته ملی المپیک

16- رئیس کمیته ملی پارالمپیک

17- دو نفر از رؤسای فدراسیون های ورزشی به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و تأیید رئیس جمهور 

18- چهار نفر از صاحبنظران با تجربه ورزشی (دو نفر از بانوان) به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و تأیید رئیس جمهور

تبصره 1- سایر وزرا و رؤسای دستگاههای ذی ربط حسب مورد با حق رأی در جلسات شورا حضور می یابند.

تبصره 2- به‌منظور انجام هماهنگی های بین بخشی در سطح استان، شورای ورزش استان به ریاست استاندار و با ترکیب متناظر اعضای شورای-عالی ورزش کشور تشکیل می شود. دبیر این شورا مدیر کل ورزش و جوانان استان است.

تبصره 3- مصوبات شورای عالی ورزش کشور پس از تأیید رئیس-جمهور لازم الاجراء است.

تبصره 4- دبیرخانه شورای عالی ورزش کشور در وزارت مستقر خواهد بود و مسؤولیت پیگیری و تشکیل جلسات را خواهد داشت. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات توسط وزارت تهیه و به تصویب شورای یادشده می رسد.

ماده 6- وزارت مکلف است ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیلات تفصیلی وزارت را تهیه و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند.

ماده 7- تعیین سهم و نحوه پرداخت حق پخش رسانه ای و تبلیغات ناشی از آن به ذی نفعان به‌موجب آیین نامه ای است که توسط وزارت با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 8- آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون توسط وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 9- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب 1350، لایحه قانونی معافیت وسایل و لوازم ورزشی سفارشی مورد نیاز فدراسیون ها و باشگاههای ورزشی وابسته به سازمان تربیت بدنی ایران از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مصوب 1358 و تبصره (65) قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب1362 لغو می شوند.

وزیر ورزش و جوانان

رئیس جمهور

نظرات کاربران

Parameter:439078!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

شفافیت

بیشتر