مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن » روزانه مجلس
0/0 (0)
[1395/11/27]

دستور کار جلسه علنی 27 بهمن ماه 95  

دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز 27 بهمن ماه 95 اعلام شد.

گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی.

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح استفساریه قانون بند (ی) تبصره 2 قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 1395 کل کشور.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأت های انضباطی نیروهای مسلح.

بررسی تقاضای استرداد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی از سوی ریاست جمهوری.

گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در وزارت آموزش و پرورش.

یادداشت ها
Parameter:225205!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار