مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن » روزانه مجلس
5/0 (1)
[1396/04/25]

دستور کار جلسه علنی 25 تیر ماه 96  

دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز 25 تیر ماه 96 اعلام شد.

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه هوای پاک (اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (یک فوریت طرح در جلسه علنی 3/9/1395 به تصویب‌رسیده است)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح تبصره ماده (86) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم    

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها (در اجرای ‌ماده(214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ74)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در موردلایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز- مغری./

یادداشت ها
Parameter:266271!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار