مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن » روزانه مجلس
4/0 (2)
[1396/03/23]

دستور کار جلسه علنی 23 خرداد ماه 96  

دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز 23 خرداد ماه 96 اعلام شد.

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی

- گزارش شعب در مورد اعتبارنامه های نمایندگان میاندوره ای مجلس شورای اسلامی

- انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح تبصره ماده 86 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

- سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر کشور/

یادداشت ها
Parameter:232392!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار