مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن » هفتگی مجلس
5/0 (1)
[1396/04/22]

دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی  

دستور کار جلسات علنی مجلس  شورای اسلامی از یکشنبه 25 تا چهارشنبه 28 تیر  ماه 96 اعلام شد.

 

 

 

ردیف

شمارهثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره

چاپ سابقه

 1.  

83

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

لایحه هوای پاک (اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)

564

94-270

271

 1.  

219

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (یک فوریت طرح در جلسه علنی 3/9/1395 به تصویب‌رسیده است)

جایگزین2

518

354

 1.  

211

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه اصلاح تبصره ماده (86) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

519

306-537

پیوست1دارد

 1.  

101

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

512

پیوست1دارد

 112  دو اصلاحیه‌دارد

511

پیوست1دارد

 1.  

254

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

531

466

 1.  

255

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز- مغری

532

467

 1.  

251

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:

لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر

533

459

 1.  

81

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لایحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی

536

92

 1.  

233

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا

545

412

 1.  

84

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی

547

95-546

پیوست1 دارد

 1.  

231

گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در مورد:

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

553

410

552

 1.  

210

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شوراهای عالی

561

305

 

موارد نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

 1. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها (در اجرای ‌ماده(214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ74)
 2. تقاضای استرداد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی (در اجرای ‌ماده(138) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
یادداشت ها
Parameter:265890!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار