مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » قانون گذاری » دستور جلسات کمیسیون ها
4/0 (1)
[1396/02/27]

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها  

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها از روز یکشنبه  31 اردیبهشت لغایت چهارشنبه  3 خرداد ماه 96 اعلام شد.

 

روز

تاریخ

ساعت

موضوع

 

الف- کمیسیون‌های خاص

1- کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی

سه‌شنبه

2/3/1396

14:30 تا 16:00

نشست هیأت‌رئیسه کمیسیون برای بررسی پرونده های 88234 ، 3549م،   نامه حراست درباره اسناد طبقه بندی کمیسیون و سایر مسائل مطروحه

16:00 تا 17:00

رسیدگی به شکواییه های واصله در کمیته ها

کارگروه فرهنگی و اجتماعی

دوشنبه

1/3/1396

08:30 تا 10:00

جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله

کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی

سه‌شنبه

2/3/1396

17:00 تا 18:00

جلسه کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی برای رسیدگی به پرونده‌های مطروحه

گارگروه قضائی

 

...

...

اعلام نشده است.

کارگروه سیاسی و نظامی

 

...

...

اعلام نشده است.

 

2- کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی

 

سه‌شنبه

2/3/1396

16:00 تا 17:30

1- بررسی طرح جامع مدیریت شهری (ماده11) (چاپ 433)

2- بررسی طرح اصلاح ماده (45) قانون آیین‌نامه داخلی (چاپ 477)

3- مباحث ساختار اداری مجلس

3- کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی

اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

 

سه‌شنبه

2/3/1396

16:00 تا 18:00

1- بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شماره چاپ (471)

 

سه‌شنبه

2/3/1396

16:00 تا 18:00

2- گزارش نحوه اجرای قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/94  در حوزه فضای کسب و کار و حمایت از تولید داخلی»

3- ادامه بحث پیرامون حمایت از تولید داخلی در مقابل واردات بی‌رویه ونحوه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات (مصوب 1/5/91)

4- گزارش کارگروه ها:

محل تشکیل جلسات کمیسیون و کارگروه‌ها: کمیسیون تلفیق

کارگروه اشتغال (تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و ...) و خدمات

دوشنبه

1/3/1396

10:00 تا 10:30

1- انتخابات هیأت‌رئیسه کارگروه

10:30 تا 11:30

2- تبیین اهداف، برنامه‌ها و خط‌مشی کارگروه در سال 1396

کارگروه اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

دوشنبه

1/3/1396

11:30 تا 13:30

ادامه بررسی نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی با حضور کارشناسان ذی‌ربط

کارگروه کسب و کار

دوشنبه

1/3/1396

13:30 تا 16:00

ادامه بررسی نحوه اجرای «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (مصوب 1/12/90) با حضور معاونین و کارشناسان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی- صنعت، معدن و تجارت- امور خارجه- دیوان محاسبات کشور- اتاق ایران- اتاق اصناف- اتاق تعاون و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

کارگروه حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید

دوشنبه

1/3/1396

16:00 تا 18:00

ادامه بررسی نحوه اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» (مصوب 1/5/91) با حضور معاونان و کارشناسان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی- صنعت، معدن و تجارت- تعاون کار و رفاه اجتماعی(تأمین اجتماعی)- بیمه مرکزی و دیوان محاسبات

4- کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام ملی استاندارد 

سه‌شنبه

2/3/1396

12:00 تا 13:00

بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد اعاده شده از شورای نگهبان به شماره ثبت (23)

محل تشکیل جلسه: کمیسیون صنایع

 

ب- کمیسیون‌های تخصصی

1- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

سه‌شنبه

2/3/1396

14:00 تا 14:15

1- تبادل اخبار

14:15 تا 16:00

2- بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (چاپ 482)

چهارشنبه

3/3/1396

16:00 تا 16:30

بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش‌وجوانان (چاپ 444)

کارگروه ها

دوشنبه

1/3/1396

08:00 تا 10:00

1- تعیین اولویت‌های سال 1396 کمیته تحقیقات و فناوری

10:00 تا 12:00

2- بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (چاپ 482)

14:00 تا 16:00

3- جلسه کمیته آموزش و پرورش در خصوص آزمونهای استاندارد و حذف کنکور

4- جلسه کمیته آموزش عالی و پزشکی جهت بررسی موضوع سرقت علمی در مدارک تحصیلی

5- جلسه کمیته فرهنگ و تربیت‌اسلامی با موضوع تعیین اولویت‌های سال 1396

سه‌شنبه

2/3/1396

17:00 تا 18:00

جلسه کمیته آموزش عالی و پزشکی جهت بررسی مشکلات آزمون دانشجویان دستیاری پزشکی و بررسی مدارک تحصیلی

 

2- کمیسیون اجتماعی

برنامه هفتگی ارائه نشده است.

 

3- کمیسیون اقتصادی
 

سه‌شنبه

2/3/1396

14:00

1- بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای «تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان هدفمند کردن یارانه ها و علل عدم موفقیت در هزینه‌کرد صحیح منابع»(به استناد ماده 214 آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

2- بررسی نهایی طرح اصلاح برخی مواد مربوط به قوانین تعزیرات حکومتی (اصلی- چاپ 304)

چهار‌شنبه

3/3/1396

07:00

جلسه هیأت رئیسه کمیسیون، بررسی طرح­ها و لوایح موجود و اخبار اقتصادی روز

 

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

 

سه‌شنبه

2/3/1396

14:00

1- بررسی آخرین اخبار و تحولات

14:30

2- بررسی و جمع‌بندی نهایی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون

چهارشنبه

3/3/1396

07:00

نشست هیأت‌رئیسه کمیسیون

کارگروه روابط خارجی

 

سه‌شنبه

2/3/1396

16:00

1- بررسی لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی (فرعی- چاپ 466)

16:30

2- بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک ازدروازه مرزی نوردوز- مغری(فرعی- چاپ 467)

3- بررسی آخرین تحولات کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در رابطه با سفر ترامپ به منطقه  با حضور مسؤولین ذی‌ربط

کارگروه امنیت

 

سه‌شنبه

2/3/1396

16:00

بررسی طرح جامع مدیریت شهری (فرعی- چاپ 433)

 

5- کمیسیون انرژی

 

سه‌شنبه

2/3/1396

14:00 تا 14:15

1- بررسی آخرین اخبار حوزه انرژی

14:15 تا 16:30

2- ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی شرکت مهندسی و توسعه نفت توسط مدیر عامل این شرکت

 

6- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

سه‌شنبه

2/3/1396

14:00 تا 14:15

1- مرور اطلاعات و اخبار

14:15 تا 15:30

2- رسیدگی به کلیات و مواد ارجاعی طرح جامع مدیریت شهری

15:30 تا 16:00

3- رسیدگی به لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

 

7- کمیسیون بهداشت و درمان

سه‌شنبه

2/3/1396

14:00 تا 14:10

1- استماع اخبار

14:10 تا 16:00

2- استماع گزارش مسؤولین مؤسسه ثبت و حفظ آثار بهداری رزمی دفاع مقدس درخصوص تهیه و تدوین تاریخ شفاهی و مستند سازی بهداری رزمی دفاع مقدس

 

8- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

 

سه‌شنبه

2/3/1396

14:00 تا 14:15

1- مرور اخبار

14:15 تا 14:45

2- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه علنی مورخ (4/2/1396) به شماره ثبت (202) اعاده شده از شورای نگهبان

 

سه‌شنبه

2/3/1396

14:45 تا 15:00

3- انتخاب شش نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور

15:00 تا 15:15

4- بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (فرعی- چاپ 76)

15:15 تا 16:00

5- بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (فرعی- چاپ 124)

 

9- کمیسیون صنایع و معادن

یکشنبه

31/2/1396

14:00 تا 17:00

جلسه کارگروه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

سه‌شنبه

2/3/1396

14:00 تا 17:00

1- اخبار

2- طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (فرعی- چاپ 471)

3- طرح جامع مدیریت شهری (فرعی چاپ 433)

 

10- کمیسیون عمران

 

سه‌شنبه

2/3/1396

14:00 تا 14:15

1- بررسی بند ارجاعی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپ 457- فرعی)
با حضور معاونین ذی‌ربط از وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  و راه و شهرسازی، نماینده ستاد کل فرماندهی نیروهای مسلح و کارشناسان مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس

مورد ارجاعی لایحه: تبصره (1) بند (ح) ماده‌واحده

14:15 تا 14:30

2- بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپ 471- فرعی) با حضور معاونین ذی‌ربط از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و کارشناسان مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس

 

سه‌شنبه

2/3/1396

14:30 تا 16:00

3- بررسی نقش خودروسازی در ارتقای شاخص‌های توسعه حمل و نقل با دعوت از وزیر صنعت معدن و تجارت، خودروسازان و فعالان صنعت خودروسازی کشور

 

11- کمیسیون فرهنگی

 

سه‌شنبه

2/3/1396

14:00 تا 16:00

بررسی ابعاد فرهنگی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر

 

12- کمیسیون قضائی و حقوقی

 

سه‌شنبه

2/3/1396

14:00 تا 16:00

1- انتخاب اعضا جهت عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور

2- بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی  کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی

3- بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

 

کارگروه حقوق ویژه

چهارشنبه

3/3/1396

14:00 تا 16:00

بررسی لایحه حمایت از مالکیت صنعتی

13- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 

سه‌شنبه

2/3/1396

14:00 تا 16:00  

بررسی لایحه حفاظت از خاک (اصلی- چاپ102)

 
یادداشت ها
Parameter:230422!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار