مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » اخبار » اخبار مجلس
1/0 (1)
[1396/04/25]

اعلام وصول طرح الزام قوه قضائیه در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی  

عضو هیأت رئیسه مجلس تقاضای استرداد و اعلام وصول نمایندگان را قرائت کرد.

محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 25 تیرماه) مجلس شورای اسلامی تقاضای استرداد نمایندگان و اعلام و صول طرح و لوایح را به شرح زیر قرائت کرد:

تقاضای استرداد در اجرای ماده 138آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

تقاضای استرداد طرح الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

تقاضای استرداد اصلاحیه مصوب 15 مهر 1393 به دلیل پس گرفتن امضای تعدادی از طراحان

اعلام وصول طرح حذف تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی مواد مربوط به مقررات پزشک دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

اعلام وصول طرح یک فوریتی الزام قوه قضائیه به اجرای اصل 49 قانون اساسی به صورت عادی

یادداشت ها
Parameter:266275!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار